ســـرو

دلـــم ســـرو شده

محکم و استوار

به این راحتی ها نمی لـــرزد !

حالا هر چقدر می خواهی ،

جمله خــاکستــری د و س ت ت د ا ر م را بگو ،

دیگر دلـــم بیـــد نیست که به این بــادها بلـــرزد !!!

ب . ن :

می دونـــم ، تن هـــا شده ام ، نمی خواد به روم بیــاری !

/ 39 نظر / 29 بازدید
نمایش نظرات قبلی
تایماز

یاد قدیما بخیر این گلها رو واست خردیم ...... [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

تایماز

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

تایماز

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][لبخند]

تایماز

نشسته ام توی بالکن. صدای غارغار بلند مرغ های دریایی می آید و قارقار کلاغ و صدای زیر پرنده ها از درخت های دوردست که به ریتمی یکدست می خوانند.تنها صدایی که می شنوم، صدای پرنده است و باد. [لبخند]

تایماز

کجایی ................. ؟؟؟؟؟؟؟؟ [عینک]

تایماز

تو نمیخوایی این ستاره رو عروس کنی البته میدونم کسی نمیاد باد به زور بدیم بره ..... [بغل]

تایماز

میگم ناراحت نشی فردا مارو نفرین کنی ستاره ..... [مغرور]

ستاره

آفرین به این سرو عزیزم لینکـــــی

مرمری

عاشق ِ آ هنگ ِ وبتم اکثر اوقات گوش میدم! چرا اپ نمی کنی...؟