و این پـــایــــان من است !

در هـــــــــوای مطبوع

پـــابرهنه ، دل خوش

بیـــــن شالیــــــزارها

بــــــوی عطر گنــــدم

مســــت می گردم من !

خانه ام تاریک نیست !

مـــاه هر شب مهمان من است

من با تمام گِل ها ، رازها داشته ام

در سکوت من ، قصه ها خفته است

حال ِ من ، رنگ اقــــــاقی ها است

حال ِ من ، بـــوی خوش عطــر ِ بــرنج

حال من ، کودکی بازیگوشی است در پی شاپرکی

می نشینم لب رود ،

می روم رو به صعود ،

حال من ، خوشحـــــالی است

و این پـــایــــان من است !

/ 3 نظر / 46 بازدید
خاکستـــــر

.. و نترسیم از مــــرگ مــــرگ پایان کبوتر نیست مــــرگ در ذهن اقاقی جاری است مــــرگ مسئول قشنگی پر شاپرک است مــــرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد مــــرگ گاهی در سایه نشسته است و به ما می نگردد ....

پريسا

سلام وبت عاليه به منم سر بزن [خوشمزه]