نامهربان ِ مـــن

روزهــای آخر شهریوریست

امــا در دلم سوز زمستـــان است .

نــامهربانیت ، پــائیز نیامده را زمستــانی خــاکستــری کرد .

پ . ن

ای مـــردمان بگوئید آرام ِ جــــــان من کو ؟!

من مهــــربان ندارم ، نــــامهربان من کو ؟!

/ 41 نظر / 90 بازدید
نمایش نظرات قبلی
گیلناز

[دست][شوخی][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]

گیلناز

[دست][شوخی][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]

گیلناز

[قهقهه]

گیلناز

[عینک]

خاکستر

[اوغ][دلشکسته][زبان][چشمک][بغل][پلک][قهقهه][ماچ][قلب][عصبانی][گریه][خرخون][لبخند][سوال][تعجب][شیطان][فرشته][سبز][خمیازه][هیپنوتیزم] [تلفن][وحشتناک]

خاکستر

[اوغ][دلشکسته][زبان][چشمک][بغل][پلک][قهقهه][ماچ][قلب][عصبانی][گریه][خرخون][لبخند][سوال][تعجب][شیطان][فرشته][سبز][خمیازه][هیپنوتیزم] [تلفن][وحشتناک]

شقایق

نا مهران رفته گل بچینه [گل][گل] موفق باشیذ

شقایق

[گل] نا مهربان رته گل بچیه [گل]

چک نویس

نسبتی با رنگ ِ خاکستری دارین؟!